Aktualności

Warunkowa przedwstępna umowa zamiany udziałów i akcji pomiędzy Funduszem Rozwoju Spółek S.A. a MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

W dniu 22 listopada 2018 r. została zawarta Warunkowa przedwstępna umowa zamiany udziałów i akcji pomiędzy Funduszem Rozwoju Spółek S.A. a MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, na podstawie której Fundusz Rozwoju Spółek S.A. nabędzie od MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pakiet 92,36% akcji spółki Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz 100% udziałów Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl