Aktualności

Ogłoszenie o przetargu ustnym

FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁEK SPÓŁKA AKCYJNA

ogłasza ustny przetarg na sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00016116/8 składającej się z działki o numerze geodezyjnym 176 obręb 8 o powierzchni 0,3346 ha wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków: biurowego, garażu-warsztatu oraz gospodarczego, położonych w Złotoryi, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie o wartości 1 550 053,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 00/100 groszy) netto (...)


TREŚĆ PRZETARGU (format PDF)

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl