Aktualności

Podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.

To już trzecie od początku działalności FRS podwyższenie kapitału zakładowego. Wiceprezes Zarządu ds. przemysłu stoczniowego, Artur Sociński informuje, że w dniu 28 listopada 2018 r. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 62.367.200,00 zł, co oznacza, że kapitał FRS wzrósł o 12.393.900,00 zł i dzieli się już na 623.672 akcje serii A,B,C i D o wartości nominalnej 100 zł każda.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl