Aktualności

Komunikat

Na podstawie Umowy zawartej 19 grudnia 2018 roku pomiędzy Funduszem Rozwoju Spółek S.A. a MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 21 grudnia 2018 roku doszło do przejęcia przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. od MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty prawa własności akcji spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz udziałów spółki Stocznia Szczecińska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl