Aktualności

Komunikat

W dniu 27.03.2019r. Pan Artur Sociński – Wiceprezes Zarządu ds. przemysłu stoczniowego złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji z dniem 30.04.2019 r.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl