Aktualności

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU

FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁEK S.A. OGŁASZA USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00124545/9, składającej się z działki o numerze geodezyjnym 1828/31 obręb 0089 o pow. 1,2028 ha wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, położonych w Rybniku, województwo śląskie, o wartości 3 060 000,00 zł netto. Przetarg będzie prowadzony 3 września 2019 r. w siedzibie Funduszu Rozwoju Spółek S.A. w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 drogą ustnej licytacji dla opisanego wyżej prawa użytkowania wieczystego, którego wartość została podana na podstawie aktualnego operatu szacunkowego.
 


Ogłoszenie o przetargu do pobrania (PDF)

 

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl