Kontakt

SEKRETARIAT

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
bud. North Gate X p.

 + 48 22 821 16 10

 sekretariat@frs.com.pl

FINANSOWANIE

Przemysław Skrzydlak

 +48 572 371 971

 przemyslaw.skrzydlak@frs.com.pl

NIERUCHOMOŚCI

Michał Stryjewski

 +48 22 821 16 10

 michal.stryjewski@frs.com.pl

MEDIA

Barbara Jarząbek    

 +48 510 989 913

 barbara.jarzabek@frs.com.pl

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

  ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
bud. North Gate X p.

  www.frs.com.pl

NIP: 525-001-01-14
REGON: 000274335
KRS: 0000285139

Kapitał zakładowy: 49.973.300 PLN

Inspektor Ochrony Danych

iod@frs.com.pl

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl