Władze FRS / Zarząd

Paweł Kolczyński, Prezes Zarządu

5 sierpnia 2016 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie, spółki powstałej w wyniku przekształcenia Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. w Warszawie. Wcześniej był likwidatorem spółek Skarbu Państwa: Przedsiębiorstwa Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o., Poznańskich Zakładów Graficznych S.A., Zakładów Mechanicznych „Chemitex” sp. z o.o. w Łodzi, Biura Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie sp. z o.o. oraz  Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A., przygotowując ww. spółki do uchylenia likwidacji i przeprowadzenia procesu połączenia i przejęcia przez FRS S.A.

Paweł Kolczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2006 roku ukończył aplikację sędziowską, zdając egzamin sędziowski. 

Od 2007 roku wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizując się w prawie gospodarczym, prawie pracy i prawie administracyjnym. Do 2016 roku jako radca prawny był związany z sektorem energetyczno-paliwowym. Świadczył usługi prawne m.in. na rzecz Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o. w Płocku, Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. oraz dla Mazowieckiego Klastra Chemicznego, zdobywając duże doświadczenie procesowe.

Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Wpisów (kadencja 2013-2016), a następnie członek Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (kadencja 2016-2019). 

Nauczyciel akademicki płockich uczelni. W latach 2004-2012 wykładał przedmioty prawne w Instytucie Nauk o Zdrowiu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, na Wydziale Administracji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. 

Współorganizator, a w latach 1997–1998 pierwszy przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej w Płocku. Honorowy członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Członek rad społecznych podmiotów opieki zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.  

W 2008 roku został uhonorowany nagrodą „Kryształowego Serca” przyznawaną przez Krajową Izbę Radców Prawnych za udzielanie potrzebującym pomocy prawnej „pro bono”.

Na co dzień kibic piłki nożnej oraz miłośnik brydża. Pasjonat historii Polski i średniowiecznej Europy.

Zawodowo interesuję się zarządzaniem, ekonomią oraz prawem.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul.Łucka 15/303, 00-842 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl