Aktualności

Informacja w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych FRS S.A.
29.09
2021

Informacja w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych FRS S.A.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 września 2021 r. dokonała otwarcia ofert oraz wyboru uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych FRS S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej FRS S.A. za lata kończące się odpowiednio 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.
Zaproszenie do składania ofert
11.08
2021

Zaproszenie do składania ofert

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A...
Informacja o wynikach postępowania
01.07
2021

Informacja o wynikach postępowania

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje informacje o zakończeniu prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy...
Zmiana treści zapytania ofertowego
24.06
2021

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego.
Zaproszenie do składania ofert
22.06
2021

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert.
Zaproszenie do składania ofert
05.03
2021

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert dotyczących „Zlecenia Inspektorowi Nadzoru usługi doradztwa przy realizacji budowy monolitycznego, stalowego doku pływającego o nośności 27000 ton”.
Zamknięcie postępowania ofertowego
03.03
2021

Zamknięcie postępowania ofertowego

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. przekazuje informacje o zamknięciu prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Inżyniera nadzoru budowy doku pływającego.
Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
25.01
2021

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., wszczętego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 48/VI/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. powołała na to stanowisko Panią Marię Skubniewską.
Zmiana treści zapytania ofertowego
13.01
2021

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego.
Zaproszenie do składania ofert
04.01
2021

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert dotyczących wyboru Inżyniera nadzoru budowy doku pływającego.
Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.
15.12
2020

Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.
Informacja w sprawie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy FRS S.A.
22.10
2020

Informacja w sprawie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy FRS S.A.

W dniu 30 września 2020 r. spółka Fundusz Rozwoju Spółek S.A. zawarła umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy spółki...
Informacja o powołaniu Pana Krzysztofa Zaremby na stanowisko Prezesa Zarządu spółki MSR Gryfia S.A.
01.09
2020

Informacja o powołaniu Pana Krzysztofa Zaremby na stanowisko Prezesa Zarządu spółki MSR Gryfia S.A.

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.), w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego...
Informacja o powołaniu Pana Amarendra Roy na stanowisko Członka Zarządu ds. handlowych spółki MSR Gryfia S.A.
01.09
2020

Informacja o powołaniu Pana Amarendra Roy na stanowisko Członka Zarządu ds. handlowych spółki MSR Gryfia S.A.

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.), w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego...
Wideoinfolinia dla osób głuchych
27.04
2020

Wideoinfolinia dla osób głuchych

Informujemy, że Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchomili wideoinfolinię, za pomocą której osoby z wadą słuchu mogą uzyskać, w zrozumiałym dla siebie języku, informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19.
Zaproszenie do składania ofert
09.04
2020

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert na świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy FRS S.A.
Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej MSR Gryfia S.A. w Szczecinie
02.04
2020

Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej MSR Gryfia S.A. w Szczecinie

W dniu 2 kwietnia 2020 r. FRS S.A. zawarła umowę pożyczki pieniężnej z Morską Stocznią Remontową "Gryfia" S.A. z siedzibą w Szczecinie (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.).
Ogłoszenie w sprawie COVID-19
13.03
2020

Ogłoszenie w sprawie COVID-19

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. niniejszym informuje, że w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zarządził w dniu 13 marca 2020 r. ograniczenie fizycznej obecności pracowników FRS S.A.
Informacja o wyborze podmiotu świadczącego usługi doradztwa podatkowego na rzecz FRS S.A.
02.03
2020

Informacja o wyborze podmiotu świadczącego usługi doradztwa podatkowego na rzecz FRS S.A.

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. niniejszym informuje, że dokonał wyboru oferty spółki PKF Consult sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie...
Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej MSR Gryfia S.A. w Szczecinie
28.02
2020

Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej MSR Gryfia S.A. w Szczecinie

W dniu 28 lutego 2020 r. FRS S.A. zawarła umowę pożyczki pieniężnej z Morską Stocznią Remontową "Gryfia" S.A. z siedzibą w Szczecinie (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.).
Zaproszenie do składania ofert
17.02
2020

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert na świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz Spółki.
Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej Odra 3 Sp. z o.o. w Szczecinie
06.02
2020

Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej Odra 3 Sp. z o.o. w Szczecinie

W dniu 6 lutego 2020 r. FRS S.A. zawarła umowę pożyczki pieniężnej z Przedsiębiorstwem Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.
21.01
2020

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A...
Informacja o powołaniu Pana Krzysztofa Zaremby na stanowisko Prezesa Zarządu spółki MSR Gryfia S.A.
16.01
2020

Informacja o powołaniu Pana Krzysztofa Zaremby na stanowisko Prezesa Zarządu spółki MSR Gryfia S.A.

W dniu 16 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.), w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego...
Informacja o powołaniu Pana Amarendra Roy na stanowisko Członka Zarządu ds. handlowych spółki MSR Gryfia S.A.
15.01
2020

Informacja o powołaniu Pana Amarendra Roy na stanowisko Członka Zarządu ds. handlowych spółki MSR Gryfia S.A.

W dniu 15 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.), w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego...
Aktualizacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.
03.01
2020

Aktualizacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ”Spółka”, „FRS S.A.”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie.
Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.
18.12
2019

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A....
Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
17.12
2019

Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

W dniu 14 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza MSR Gryfia S.A. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.) ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. handlowych spółki MSR Gryfia S.A.
Zmiany w składzie osobowym Zarządu MSR Gryfia
17.12
2019

Zmiany w składzie osobowym Zarządu MSR Gryfia

W dniu 14 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza MSR Gryfia S.A. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.) odwołała Pana Artura Trzeciakowskiego z funkcji Prezesa Zarządu MSR Gryfia S.A.
Zmiana adresu spółki MSR Gryfia
13.12
2019

Zmiana adresu spółki MSR Gryfia

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. postanowił o zmianie adresu spółki, dotychczas mającej siedzibę przy ul. Ludowej 13 w Szczecinie.
Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.
15.11
2019

Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. (...)
Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert
12.11
2019

Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert

Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert na wybór niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. za lata obrotowe 2019-2020 (...)
Zaproszenie do składania ofert
16.08
2019

Zaproszenie do składania ofert

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.(...)
© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.