Aktualności

Informacja o wynikach postępowania
01.07
2021

Informacja o wynikach postępowania

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje informacje o zakończeniu prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy...
Zmiana treści zapytania ofertowego
24.06
2021

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego.
Zaproszenie do składania ofert
22.06
2021

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert.
Zaproszenie do składania ofert
05.03
2021

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert dotyczących „Zlecenia Inspektorowi Nadzoru usługi doradztwa przy realizacji budowy monolitycznego, stalowego doku pływającego o nośności 27000 ton”.
Zamknięcie postępowania ofertowego
03.03
2021

Zamknięcie postępowania ofertowego

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. przekazuje informacje o zamknięciu prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Inżyniera nadzoru budowy doku pływającego.
Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
25.01
2021

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., wszczętego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 48/VI/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. powołała na to stanowisko Panią Marię Skubniewską.
Zmiana treści zapytania ofertowego
13.01
2021

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego.
Zaproszenie do składania ofert
04.01
2021

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert dotyczących wyboru Inżyniera nadzoru budowy doku pływającego.
Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.
15.12
2020

Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.
Informacja w sprawie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy FRS S.A.
22.10
2020

Informacja w sprawie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy FRS S.A.

W dniu 30 września 2020 r. spółka Fundusz Rozwoju Spółek S.A. zawarła umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy spółki...
Informacja o powołaniu Pana Krzysztofa Zaremby na stanowisko Prezesa Zarządu spółki MSR Gryfia S.A.
01.09
2020

Informacja o powołaniu Pana Krzysztofa Zaremby na stanowisko Prezesa Zarządu spółki MSR Gryfia S.A.

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.), w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego...
Informacja o powołaniu Pana Amarendra Roy na stanowisko Członka Zarządu ds. handlowych spółki MSR Gryfia S.A.
01.09
2020

Informacja o powołaniu Pana Amarendra Roy na stanowisko Członka Zarządu ds. handlowych spółki MSR Gryfia S.A.

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.), w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego...
Wideoinfolinia dla osób głuchych
27.04
2020

Wideoinfolinia dla osób głuchych

Informujemy, że Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchomili wideoinfolinię, za pomocą której osoby z wadą słuchu mogą uzyskać, w zrozumiałym dla siebie języku, informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19.
Zaproszenie do składania ofert
09.04
2020

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert na świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy FRS S.A.
Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej MSR Gryfia S.A. w Szczecinie
02.04
2020

Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej MSR Gryfia S.A. w Szczecinie

W dniu 2 kwietnia 2020 r. FRS S.A. zawarła umowę pożyczki pieniężnej z Morską Stocznią Remontową "Gryfia" S.A. z siedzibą w Szczecinie (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.).
Ogłoszenie w sprawie COVID-19
13.03
2020

Ogłoszenie w sprawie COVID-19

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. niniejszym informuje, że w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zarządził w dniu 13 marca 2020 r. ograniczenie fizycznej obecności pracowników FRS S.A.
Informacja o wyborze podmiotu świadczącego usługi doradztwa podatkowego na rzecz FRS S.A.
02.03
2020

Informacja o wyborze podmiotu świadczącego usługi doradztwa podatkowego na rzecz FRS S.A.

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. niniejszym informuje, że dokonał wyboru oferty spółki PKF Consult sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie...
Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej MSR Gryfia S.A. w Szczecinie
28.02
2020

Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej MSR Gryfia S.A. w Szczecinie

W dniu 28 lutego 2020 r. FRS S.A. zawarła umowę pożyczki pieniężnej z Morską Stocznią Remontową "Gryfia" S.A. z siedzibą w Szczecinie (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.).
Zaproszenie do składania ofert
17.02
2020

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert na świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz Spółki.
Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej Odra 3 Sp. z o.o. w Szczecinie
06.02
2020

Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej Odra 3 Sp. z o.o. w Szczecinie

W dniu 6 lutego 2020 r. FRS S.A. zawarła umowę pożyczki pieniężnej z Przedsiębiorstwem Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.
21.01
2020

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A...
Informacja o powołaniu Pana Krzysztofa Zaremby na stanowisko Prezesa Zarządu spółki MSR Gryfia S.A.
16.01
2020

Informacja o powołaniu Pana Krzysztofa Zaremby na stanowisko Prezesa Zarządu spółki MSR Gryfia S.A.

W dniu 16 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.), w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego...
Informacja o powołaniu Pana Amarendra Roy na stanowisko Członka Zarządu ds. handlowych spółki MSR Gryfia S.A.
15.01
2020

Informacja o powołaniu Pana Amarendra Roy na stanowisko Członka Zarządu ds. handlowych spółki MSR Gryfia S.A.

W dniu 15 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.), w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego...
Aktualizacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.
03.01
2020

Aktualizacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ”Spółka”, „FRS S.A.”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie.
Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.
18.12
2019

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A....
Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
17.12
2019

Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

W dniu 14 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza MSR Gryfia S.A. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.) ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. handlowych spółki MSR Gryfia S.A.
Zmiany w składzie osobowym Zarządu MSR Gryfia
17.12
2019

Zmiany w składzie osobowym Zarządu MSR Gryfia

W dniu 14 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza MSR Gryfia S.A. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.) odwołała Pana Artura Trzeciakowskiego z funkcji Prezesa Zarządu MSR Gryfia S.A.
Zmiana adresu spółki MSR Gryfia
13.12
2019

Zmiana adresu spółki MSR Gryfia

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. postanowił o zmianie adresu spółki, dotychczas mającej siedzibę przy ul. Ludowej 13 w Szczecinie.
Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.
15.11
2019

Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. (...)
Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert
12.11
2019

Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert

Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert na wybór niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. za lata obrotowe 2019-2020 (...)
Zaproszenie do składania ofert
16.08
2019

Zaproszenie do składania ofert

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.(...)
© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.