Aktualności

Zmiana adresu spółki MSR Gryfia

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. postanowił o zmianie logotypu i adresu spółki, dotychczas mającej siedzibę przy ul. Ludowej 13 w Szczecinie. Od dnia 1 stycznia 2020 r. adresem siedziby MSR „Gryfia” S.A. będzie: ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin.

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.