Aktualności

Zmiany w składzie osobowym Zarządu MSR Gryfia

W dniu 14 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza MSR Gryfia S.A. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.) odwołała Pana Artura Trzeciakowskiego z funkcji Prezesa Zarządu MSR Gryfia S.A. oraz delegowała Pana Tomasza Wendta – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.