Aktualności

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., wszczętego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 58/V/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.  

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.