Aktualności

Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej MSR Gryfia S.A. w Szczecinie

W dniu 2 kwietnia 2020 r. FRS S.A. zawarła umowę pożyczki pieniężnej z Morską Stocznią Remontową "Gryfia" S.A. z siedzibą w Szczecinie (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.).

Kwota pożyczki zostanie przeznaczona w szczególności na relokację żurawi portowych i przywrócenie im zdolności technicznych, a także na utworzenie placu remontowego pokryw lukowych oraz modernizację ciągów komunikacyjnych.

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.