Aktualności

Informacja w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych FRS S.A.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 września 2021 r. dokonała otwarcia ofert oraz wyboru uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych FRS S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej  FRS S.A. za lata kończące się odpowiednio 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.