Aktualności

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie, wszczętego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 4/VI/2022 z dnia 28 marca 2022 r. postanowiła powołać na to stanowisko Panią Marię Skubniewską. 

Objęcie stanowiska Prezesa Zarządu nastąpi z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe FRS S.A. za 2021 r.

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.