Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU FRS S.A.

13 lutego 2019 r. Rada Nadzorcza FRS S.A. zakończyła wszczęte uchwałą Nr 56/V/2018 z dnia 1 października 2018 r. postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. bez powoływania wyłonionego kandydata.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl