Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z wyników ww. badania.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania (PDF)

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl