Władze FRS / Statut

Statut spółki Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna (tekst jednolity) został przyjęty 11 sierpnia 2016 (ze zm. z dnia 4 maja 2017). W dniu 19 października 2017 roku sąd rejestrowy wpisał zmiany Statutu – aktualna treść do pobrania w pliku PDF.

 

Statut FRS S.A. 20.02.2018 r. (PDF)

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl