Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z wyników ww. badania.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania (PDF)

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.