Dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza

Informujemy, że dokumenty osobowe i płacowe pracowników d. Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. (obecnie Fundusz Rozwoju Spółek S.A.) oraz spółek przejętych przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z dniem 4 maja 2017 roku, są przechowywane w archiwach zgodnie z poniższym wykazem. W związku z powyższym prosimy, aby w sprawach dot. dokumentacji kadrowo-płacowej byli pracownicy spółek przejętych przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. kontaktowali się bezpośrednio z archiwami – telefonicznie, mailowo bądź wysyłając formularz zgłoszeniowy/kontaktowy dostępny na stronie właściwego archiwum.
 

(1) d. Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” S.A.
Archiwista sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 45, 96-515 Teresin
tel. 46 861 33 37, 602 307 608
biuro@archiwista.eu
www.archiwista.eu

(2) Agroma Kutno sp. z o.o.
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Archiwum Rotacyjne „Ład” w Łubnej
ul. Łubińska 3C, 05-532 Łubna k. Konstancina-Jeziornej
tel. 22 727 57 96 (kontakt tel. w godz. 8:30-10:00)
archiwum@sap.waw.pl
www.sap.waw.pl

(3) Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie sp. z o.o.
Archiwista sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 45, 96-515 Teresin
tel. 46 861 33 37, 602 307 608
biuro@archiwista.eu
www.archiwista.eu

(4) Kopalnie Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Męcince
Archiwista sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 45, 96-515 Teresin
tel. 46 861 33 37, 602 307 608
biuro@archiwista.eu
www.archiwista.eu

(5) Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. w Poznaniu
Archiwum Akt Nowych
ul. Hankiewicza 102-103 Warszawa,
tel. 22 822 52 45, 22 589 31 13
sekretariat@aan.pl
www.aan.pl

(6) Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o.
Archiwista sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 45, 96-515 Teresin
tel. 46 861 33 37, 602 307 608
biuro@archiwista.eu
www.archiwista.eu

(7) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o.
Śląskie Centrum Archiwizacji i Inicjatyw Gospodarczych sp. z o.o.
ul. Grenadierów 1 B, 41-216 Sosnowiec
tel. 32 297 38 56, 534 973 856, 508 097 064
kontakt@centrumarchiwizacji.pl
www.centrumarchiwizacji.pl

(8) Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o.
Akta-Archiwum sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 70, 62-006 Bogucin
tel. 61 868 91 93, 505 101 470
biuro@akta-archiwum.com.pl
www.akta-archiwum.com.pl

(9) WITAR S.A.
Archiwum-Digitalizacja Terra sp. z o.o.
ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry
tel. 61 810 66 73
sekretariat.terra@gmail.com
www.archterra.pl

(10) Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o.
Archiwum Sieradzkie „Archiwista” sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz
tel. 502 355 046, 502 355 047, 502 633 252
biuro@archiwista-sieradz.pl
www.archiwista-sieradz.pl

(11) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „IŁAWA” S.A.
Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o.
ul. Malownicza 66, 42-217 Częstochowa
tel. 12 376 82 65, 607 109 284
Oddział w Andrychowie (miejsce przechowywania dokumentacji)
ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów
tel. 33 875 63 28, 500 119 895
czestochowa@archiwum.biz.pl

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.