Aktualności

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
08.03
2024

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w dniu 6 marca 2024 r. podjęła Uchwałę Nr 14/VII/2024 w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. bez wyłonienia kandydata...
Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
08.03
2024

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie...
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
07.02
2024

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie.
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
07.02
2024

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zmiana adresu siedziby Spółki FRS S.A.
22.06
2023

Zmiana adresu siedziby Spółki FRS S.A.

Zarząd FRS S.A. informuje, że z dniem 01.07.2023r. zmianie ulegnie adres siedziby spółki.
Zaproszenie Rady Nadzorczej Funduszu Rozwoju Spółek S.A. do składania ofert
12.06
2023

Zaproszenie Rady Nadzorczej Funduszu Rozwoju Spółek S.A. do składania ofert

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej FRS S.A. za lata obrotowe 2023-2024 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z wyników ww. badań.
Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Złotoryi przy ul. Tuwima 21
28.09
2022

Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Złotoryi przy ul. Tuwima 21

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Złotoryi i zaprasza do składania ofert.
Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
25.05
2022

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie.
Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
25.05
2022

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do Spraw Ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
31.03
2022

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do Spraw Ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
31.03
2022

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie.
Informacja w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych FRS S.A.
29.09
2021

Informacja w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych FRS S.A.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 września 2021 r. dokonała otwarcia ofert oraz wyboru uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych FRS S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej FRS S.A. za lata kończące się odpowiednio 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.
Zaproszenie do składania ofert
11.08
2021

Zaproszenie do składania ofert

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A...
Informacja o wynikach postępowania
01.07
2021

Informacja o wynikach postępowania

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje informacje o zakończeniu prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy...
Zmiana treści zapytania ofertowego
24.06
2021

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego.
Zaproszenie do składania ofert
22.06
2021

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert.
Zaproszenie do składania ofert
05.03
2021

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert dotyczących „Zlecenia Inspektorowi Nadzoru usługi doradztwa przy realizacji budowy monolitycznego, stalowego doku pływającego o nośności 27000 ton”.
Zamknięcie postępowania ofertowego
03.03
2021

Zamknięcie postępowania ofertowego

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. przekazuje informacje o zamknięciu prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Inżyniera nadzoru budowy doku pływającego.
Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
25.01
2021

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., wszczętego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 48/VI/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. powołała na to stanowisko Panią Marię Skubniewską.
Zmiana treści zapytania ofertowego
13.01
2021

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego.
Zaproszenie do składania ofert
04.01
2021

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert dotyczących wyboru Inżyniera nadzoru budowy doku pływającego.
© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.