Aktualności

Zaproszenie Rady Nadzorczej Funduszu Rozwoju Spółek S.A. do składania ofert

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej FRS S.A. za lata obrotowe 2023-2024 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z wyników ww. badań.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (PDF)

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.