O nas

Historia

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie (FRS S.A.), działający pod obecną nazwą (firmą) i dla misji, o której mowa poniżej, utworzono 5 sierpnia 2016 r. na bazie majątku spółki Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” S.A. w likwidacji. Jedynym właścicielem spółki od chwili jej powstania jest Skarb Państwa.

4 maja 2017 r. Skarb Państwa dokonał połączenia FRS S.A. z 10 spółkami Skarbu Państwa (przez przejęcie) wraz z ich całym majątkiem ruchomym i nieruchomościami, realizując tym samym wcześniejszą decyzję o konsolidacji wybranych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa będących w stanie prawnym likwidacji. Do chwili obecnej FRS S.A. udziela informacji dotyczących spraw pracowniczych związanych z tymi spółkami.

W grudniu 2017 r. FRS S.A. został dokapitalizowany przez Skarb Państwa kwotą 200 mln zł. Środki te, jako celowo wyodrębnione, zostały przeznaczone na rozwój gospodarki morskiej oraz obszarów bezpośrednio z nią powiązanych.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono proces tzw. alokacji aktywów stoczniowych. W wyniku realizacji umowy zamiany udziałów i akcji, zawartej pomiędzy FRS S.A. a MARS Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, FRS S.A. stał się właścicielem (100%) udziałów w spółce Stocznia Szczecińska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, obecnie działającej pod firmą Stocznia Szczecińska „Wulkan” sp. z o.o., a także większościowym akcjonariuszem (92,36% akcji) spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie.

W maju 2021 r. FRS S.A. objął 33,33% udziałów w kapitale zakładowym spółki Zakład Recyklingu Statków Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 

 

Misja

Pierwotnym celem FRS S.A. miało być efektywne wykorzystanie majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli spółek Skarbu Państwa przejętych przez FRS S.A. w roku 2017, w tym wykorzystanie go na rzecz realizacji szerokiego spektrum zadań w obszarze restrukturyzacji oraz wsparcia doradczego i kapitałowego podmiotów działających w sektorze państwowym. Natomiast celem strategicznym miało być podnoszenie konkurencyjności i wartości rynkowej spółek Skarbu Państwa.

Obecnie wszelkie działania podejmowane przez FRS S.A. pozostają w ścisłym związku z założeniami „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” (z perspektywą do 2030 r.) oraz wytycznymi i decyzjami właścicielskimi. Działalność FRS S.A. ma wspomagać rozwój krajowego przemysłu morskiego, w szczególności jeden z flagowych programów rządowych pn. „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego”, w ramach którego realizowany jest projekt „Batory”, jak również ma ogólnie wspierać rozwój obszarów bezpośrednio powiązanych z gospodarką morską i okrętową.

Finansowy udział FRS S.A. w realizacji przedsięwzięć gospodarczych w powyższym zakresie ma opierać się na zasadach w pełni rynkowych, komercyjnych, przy wykluczeniu wszelkich elementów, które mogłyby skutkować uznaniem działań finansowych FRS S.A. za niedozwoloną pomoc publiczną.

Projekt „Batory”, którego celem jest stymulowanie rozwoju gospodarki morskiej i przemysłu stoczniowego (w zakresie projektowania, technologii i budowy nowych jednostek pływających i konstrukcji morskich oraz ich recyklingu) w oparciu o nowe technologie, innowacje i specjalizacje, o wysokiej wartości dodanej, składa się z 4 (czterech) autonomicznych części:

1. Budowa promów – budowa w polskich stoczniach nowych, całkowicie wyposażonych promów pasażersko- samochodowych dla krajowych armatorów.

2. Innoship (smart ship technologies – inteligentne technologie okrętowe) – uzyskanie przez polskie stocznie produkcyjne i remontowe przewagi konkurencyjnej na rynku budowy statków przodujących technologicznie w skali globalnej, tj. statków nowatorskich pod względem konstrukcji, napędu i/lub wyposażenia.

3. I-offshore – (innowacyjna platforma offshore) stworzenie innowacyjnej, modułowej, wielo-funkcyjnej platformy dla realizacji konstrukcji i urządzeń oraz systemów do eksploatacji surowcowych i energetycznych zasobów morza. 

4. Zielona Stocznia (ship scrapping/ship recycling – złomowanie/recykling statków) – stworzenie funkcjonalnej platformy do demontażu wycofanych z eksploatacji statków i jednostek pływających na bazie krajowej infrastruktury stoczniowej, łączącej podejście ekonomiczne z najwyższymi wymogami ochrony środowiska.

 

Statut

Obowiązujący od dnia 21 lipca 2023 roku tekst jednolity Statutu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie do pobrania w pliku PDF poniżej:


Statut FRS S.A. 21.07.2023 r. (PDF)


Zarząd

 

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pani Magdalena Miętus

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pani Ewa Zarecka

Sekretarz Rady Nadzorczej – Pan Norbert Obrycki

Członek Rady Nadzorczej – Pan Artur Łopuszko

Członek Rady Nadzorczej – Pan Arkadiusz Olędzki

 

Nadzór Właścicielski

Ministerstwo Infrastruktury 
Biuro Ministra 

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.