O nas

Historia

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie (FRS S.A.), działający pod obecną nazwą (firmą) i dla misji, o której mowa poniżej, utworzono 5 sierpnia 2016 r. na bazie majątku spółki Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” S.A. w likwidacji. Jedynym właścicielem spółki od chwili jej powstania jest Skarb Państwa.

4 maja 2017 r. Skarb Państwa dokonał połączenia FRS S.A. z 10 spółkami Skarbu Państwa (przez przejęcie) wraz z ich całym majątkiem ruchomym i nieruchomościami, realizując tym samym wcześniejszą decyzję o konsolidacji wybranych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa będących w stanie prawnym likwidacji. Do chwili obecnej FRS S.A. udziela informacji dotyczących spraw pracowniczych związanych z tymi spółkami.

W grudniu 2017 r. FRS S.A. został dokapitalizowany przez Skarb Państwa kwotą 200 mln zł. Środki te, jako celowo wyodrębnione, zostały przeznaczone na rozwój gospodarki morskiej oraz obszarów bezpośrednio z nią powiązanych.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono proces tzw. alokacji aktywów stoczniowych. W wyniku realizacji umowy zamiany udziałów i akcji, zawartej pomiędzy FRS S.A. a MARS Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, FRS S.A. stał się właścicielem (100%) udziałów w spółce Stocznia Szczecińska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, obecnie działającej pod firmą Stocznia Szczecińska „Wulkan” sp. z o.o., a także większościowym akcjonariuszem (92,36% akcji) spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie.

W maju 2021 r. FRS S.A. objął 33,33% udziałów w kapitale zakładowym spółki Zakład Recyklingu Statków Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 

 

Misja

Misją FRS S.A. jest innowacyjne finansowe i doradcze wsparcie rozwoju sektora gospodarki morskiej realizowane w obrębie własnej grupy kapitałowej, jak i na rzecz zewnętrznych podmiotów w bieżących oraz docelowych obszarach zaangażowania.

FRS S.A. jest wyspecjalizowanym podmiotem finansowym Skarbu Państwa, wyposażonym w kapitał inwestycyjny, wykorzystywany do realizacji przedsięwzięć z zakresu szeroko pojmowanej gospodarki morskiej, wodnej i żeglugi śródlądowej. Finansowy udział FRS S.A. w realizacji przedsięwzięć w tym zakresie opiera się w pełni na zasadach rynkowych, wykluczając udzielanie wsparcia stanowiącego niedozwoloną pomoc publiczną.

FRS S.A. oferuje szeroki zakres instrumentów finansowania wymagających specjalistycznej dokumentacji prawno-finansowej, uzupełniany merytorycznym doradztwem.

Projekty, jakie finansujemy dotyczą następujących obszarów:

- rozwój stoczni remontowych i budowlanych;
- finansowanie przedsięwzięć logistyki / żeglugi morskiej i śródlądowej;
- inwestycje w nieruchomości oraz przedsięwzięcia infrastrukturalne na lądzie i offshore;
- rozwój ekologicznego recyklingu jednostek pływających i zużytych instalacji offshore;
- inne projekty ekologiczne.

Naczelnym wyznacznikiem wizji FRS S.A. jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarki morskiej oraz na rzecz obszarów bezpośrednio z nią powiązanych.

Działalność Spółki ma wspomagać rozwój krajowego przemysłu morskiego, jak również wpisywać się w programy na poziomie sektorowym (branżowym), ogólnokrajowym oraz na poziomie unijnym, takich jak:

- „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku",
- „Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”;
- „Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”.
 

Statut

Obowiązujący od dnia 21 lipca 2023 roku tekst jednolity Statutu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie do pobrania w pliku PDF poniżej:


Statut FRS S.A. 21.07.2023 r. (PDF)


Zarząd

Prezes Zarządu – Aleksandra Skibniewska

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pani Magdalena Miętus

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pani Ewa Zarecka

Sekretarz Rady Nadzorczej – Pan Norbert Obrycki

Członek Rady Nadzorczej – Pan Artur Łopuszko

Członek Rady Nadzorczej – Pan Arkadiusz Olędzki

 

Nadzór Właścicielski

Ministerstwo Infrastruktury 
Biuro Ministra 

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.