Kontakt

Dane spółki

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
bud. North Gate X p.

www.frs.com.pl

NIP: 525-001-01-14
REGON: 000274335
KRS: 0000285139

Kapitał zakładowy: 62.367.200 PLN

Sekretariat

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
bud. North Gate X p.

tel: + 48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl

Nieruchomości

tel: + 48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl

 


 

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.