Nieruchomości

Nieruchomości

Oferta FRS S.A. obejmuje prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wraz z prawem własności znajdującej się na nich zabudowy. Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane znajdują się w atrakcyjnych miejscach Warmii i Mazur (Iława, Pojezierze Iławskie), aglomeracji warszawskiej (Otwock, Dolina Środkowej Wisły nad rzeką Świder) i Dolnego Śląska (Złotoryja, Pogórze Kaczawskie).


Kontakt w sprawie nieruchomości:

tel: + 48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl

 

 

Iława


Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Powierzchnia: 18.839 m2
Prawo własności nieruchomości gruntowej.

Działka gruntowa Nr 215/2 położona w Iławie, obręb 7, ul. Składowa o pow. 18.839 m2

Księga wieczysta KW EL 1I/00056993/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy działka 215/2 w całości zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (F-MW1). Dla tego przeznaczenia określono następujące warunki szczegółowe:

- projektuje się zespół zabudowy wielorodzinnej
- wysokość zabudowy: do 4 kondygnacji
- dachy podniesione o nachyleniu 15o-20o
- maksymalna powierzchnia zabudowy: 35%
- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 35%
- w obrębie terenów należy zabezpieczyć minimum 1,2 miejsca postojowego na mieszkanie z jednoczesnym zabezpieczeniem miejsca dla placów zabawi i zieleni osiedlowej

Otwock


NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Więcej informacji TUTAJ

Przeznaczenie terenu: (U) teren lokalizacji obiektów handlowych z wyłączeniem usług kultury i zdrowia oraz magazynowych. 

Powierzchnia: 5.900 m2

Kształt: nieforemny wielokąt
Droga dojazdowa: utwardzona

Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, prawo własności budynków

13 działek gruntowych zabudowanych (nr 43/5, 43/6, 43/2, 44/1, 45/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/7, 46/8, 187/1, 187/2, 187/6) w obrębie nr 43 oraz 3 działek (nr 2/13, 2/15, 2/16) w obrębie nr 258 - o łącznej pow. 5.900 mpołożonych w Otwocku przy ul. Górnej 16. 

Księgi wieczyste: 

- WA10/00076010/2 (użytkowanie wieczyste), 

- WA10/00009229/0 (prawo własności budynków)

 

Złotoryja


NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Więcej informacji TUTAJ

Przeznaczenie: usługi, nowa zabudowa do 2 kondygnacji
Powierzchnia: 3.346 m2 
Kształt: foremny
Droga dojazdowa: utwardzona

Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa
Prawo własności budynków

Działka zabudowana Nr 176, obręb 8, o pow.3.346 m2  położona w Złotoryi, przy ul. Tuwima 21. Księga wieczysta LE1Z/00016116/8.

Wolnostojący, dwukondygnacyjny budynek biurowy bez podpiwniczenia i poddasza o powierzchni zabudowy 372,44 m2 i powierzchni użytkowej 617 m2  oraz garaż-warsztat o powierzchni zabudowy 302,04 m2  i powierzchni użytkowej 257,80 m2  z 1968 roku w dobrym stanie technicznym i ponad średnim standardzie wykończenia.

Budynki znajdują się na w pełni uzbrojonej działce w pośredniej strefie Złotoryi, w rejonie ulic Wojska Polskiego, Tuwima i Wilczej, w otoczeniu niskiej zabudowy mieszkalnej. Doskonała lokalizacja i dogodne połączenia komunikacyjne.

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.