Komunikacja z Akcjonariuszami FRS S.A.

W dniu 30 września 2020 r. spółka Fundusz Rozwoju Spółek S.A. zawarła umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy spółki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO BP S.A. Biuro Maklerskie w Warszawie do pobrania w pliku pdf poniżej:

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.