Aktualności

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w dniu 6 marca 2024 r. podjęła Uchwałę Nr 14/VII/2024 w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw ekonomicznych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. bez wyłonienia kandydata.

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.