Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z wyników ww. badania.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku pdf

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.