Aktualności

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego na:

  1. (i) doradztwo w zakresie optymalnej, z perspektywy Zamawiającego, ścieżki zastosowania Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021, w terminie do 30 lipca 2021 r. (dalej „Rozporządzenie”), w celu podwyższenia kapitału spółki Zamawiającego;

oraz

  1. (ii) sporządzenie harmonogramu, wniosku, dokumentów i analiz dot. podwyższenia kapitału spółki Zamawiającego zgodnie z przepisami Rozporządzenia.


Pełna treść modyfikacji zapytania ofertowego do pobrania w pdf

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.