Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert dotyczących „Zlecenia Inspektorowi Nadzoru usługi doradztwa przy realizacji budowy monolitycznego, stalowego doku pływającego o nośności 27000 ton”.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania w pdf
Formularz oferty do pobrania (stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)
Oświadczenie o zachowaniu poufności do pobrania

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.