Aktualności

Informacja o wynikach postępowania

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje informacje o zakończeniu prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy do świadczenia usług w zakresie doradztwa i wykonania analiz dot. podwyższenia kapitału spółki zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021.

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. informuje, że spośród ofert nie podlegających wykluczeniu, została wybrana oferta najkorzystniejsza - zgodnie z kryteriami określonymi w Zapytaniu Ofertowym z 22.06.2021 r.

Jednocześnie Fundusz Rozwoju Spółek S.A. uprzejmie dziękuje za przygotowanie ofert w prowadzonym przez Spółkę postępowaniu.

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.